top of page

ALLERGOLOGIE

Ook allergologie is een "moderne specialiteit"; de frequentie en ernst van allergieën nemen nog toe. Allergologie houdt enerzijds verband met erfelijkheid en anderzijds met het milieu.

Wat het erfelijke aspect betreft, zal een allergoloog niet louter Dhr. of Mevr. Janssen behandelen, maar wel de hele familie.

Wat het milieu betreft, zijn er tal van allergenen (zowel oude als nieuwe) die verantwoordelijk zijn voor allergieën.

 

Een allergie wordt doorgaans vastgesteld aan de hand van gesprekken, huidtests en bloedstalen.

Allergologie
bottom of page