top of page

PNEUMOLOGIE

Pneumologie omvat aandoeningen van de luchtpijp en longen. De patiënten hebben doorgaans last van ademhalingsmoeilijkheden.

Tabak, vervuiling en allergieën kunnen de luchtwegen ernstige schade toebrengen; daarom wordt het ook een "moderne" specialiteit genoemd.

Astma bestaat uit een vernauwing van de luchtwegen en een piepende ademhaling. Astma kan in rust of bij lichamelijke inspanning optreden. Er bestaat allergische astma en niet-allergische astma.


Naargelang van de ernst, zijn er verschillende soorten astma. Over het algemeen onderscheidt men 4 stadia; voor elk stadium is er een aangepaste behandeling.

Pneumologie
bottom of page